Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA

WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA

Zadaniem Wojskowej Straży Pożarnej jest utrzymanie zdolności do zabezpieczenia przeciwpożarowego działalności CSWLąd i SPWLąd, walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami w rejonie własnym i pomocy wzajemnej. Podniesienie indywidualnych i zespołowych kwalifikacji zawodowych. Współdziałanie z wybranymi jednostkami ratowniczo - gaśniczymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP) stanowi część systemu ochrony przeciwpożarowej kraju i została powołana do wykonywania w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadań przewidzianych dla Państwowej Straży Pożarnej, a także zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych. Wojskową Ochroną Przeciwpożarową kieruje Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej , który realizuje nadzór nad ochroną przeciwpożarową w resorcie obrony narodowej w imieniu Ministra Obrony Narodowej. 

Jednostkami organizacyjnymi Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej są:
1) Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i podległy mu Inspektorat WOP
2) szefowie delegatur WOP i podległe im delegatury WOP


 

KONTAKT

Punkt alarmowania

WSP 261 579 161

Komendant WSP

261 579 058


 

ALARMOWANIE STRAŻY POŻARNEJ

 

Jeśli jesteś świadkiem pożaru, wypadku drogowego lub innej sytuacji powodującej zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia lub środowiska - ZGŁOŚ ten fakt do jednostki Państwowej Straży Pożarnej pod numer alarmowy 998.

Możesz również wykorzystać europejski numer alarmowy służb ratowniczych 112, zwłaszcza wtedy, gdy nie jesteś w stanie określić charakteru zagrożenia
(nie wiesz jaką służbę zawiadomić).

 Zgłoszenia z numeru alarmowego 112 trafia do operatorów zatrudnionych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów ratownictwa medycznego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.


JAK ZGŁOSIĆ ZDARZENIE?

 1. Podaj dokładny ADRES (miejsce) zdarzenia z określeniem nazwy miejscowości (określając miejsce podajemy np. numer klatki schodowej i piętro, na którym jest pożar, odległość i nr drogi, na której zdarzył się wypadek itp.). Należy również podać dodatkowe  informacje dotyczące szybkiego dotarcia do miejsca zdarzenia np. od jakiej ulicy jest najlepszy dojazd do budynku, z której strony jest wejście do budynku itp.
 2. Określ CO SIĘ WYDARZYŁO. W przypadku wypadku drogowego należy podać ilość samochodów biorących udział w zdarzeniu, ilość i stan poszkodowanych, czy poszkodowani są uwięzieni w pojazdach, czy ruch na drodze jest zablokowany itp.
 3. Podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego zgłaszasz zdarzenie.
 4. Odpowiadaj na pytania zadawane przez dyspozytora oraz wykonuj jego polecenia i instrukcje.
 5. Nie odkładaj słuchawki, zanim nie usłyszysz potwierdzenia, że dyspozytor przyjął zgłoszenie.
 6. Po zgłoszeniu miej przy sobie telefon w razie potrzeby kontaktu ze strony właściwych służb.

PAMIĘTAJ !

-      zawsze możesz zgłosić zdarzenie osobiście w punkcie alarmowania Wojskowej Straży Pożarnej CSWLąd Poznań-Biedrusko na ul. Chludowskiej.

-      korzystając z numerów 999, 998, 997 skracasz czas interwencji,
podczas zgłaszania zdarzenia zachowaj spokój i opanowanie, precyzyjnie podaj adres (lokalizację) zdarzenia,
Twój numer telefonu jest zawsze identyfikowalny, a rozmowa z dyspozytorem rejestrowana,

-      za nieuzasadnione blokowanie linii alarmowej (np. by „tylko sprawdzić” czy   linia działa) GROŻĄ SANKCJE KARNE.

Numer ICE – tzn. „w nagłym wypadku”

Strażacy, policjanci, ratownicy medyczni w trakcie interwencji wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy to muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Proponowany międzynarodowy skrót, pod którym warto umieścić taki numer to:  ICE. osoba do kontaktu  (In Case of Emergency - tzn. „w nagłym wypadku”). Warto także powiadomić taką osobę o tym, że w razie wypadku będzie ona informowana przez służby ratunkowe.

JEŚLI WIESZ, ŻE KTÓRYŚ Z UCZESTNIKÓW ZDARZENIA JEST ZARAŻONY LUB OBJĘTY KWARANTANNĄ W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 PODAJ TAKĄ INFORMACJE DYSPOZYTOROWI !!!

UWAGA:

Jednocześnie przypominamy, że dyspozytor 112 i 998 na podstawie przekazanych informacji dysponuje do potrzebującego jednostkę ratowniczą wg. własnych procedur, i nie zawsze jest najbliższa do danej miejscowości.

W przypadku bezpośredniego zgłoszenia zdarzenia w punkcie alarmowania Wojskowej Straży Pożarnej na ul. Chludowskiej strażacy podejmą działania niezwłocznie.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane