Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 Prawo do korzystania z Biblioteki mają:

 • kadra oraz słuchacze Centrum i Szkoły Podoficerskiej;
 • pracownicy wojska zatrudnieni w Centrum i Szkole Podoficerskiej;
 • emeryci i renciści wojskowi oraz cywilni – byli pracownicy Centrum i Szkoły Podoficerskiej (za zgodą Komendanta Centrum);
 • pełnoletni członkowie rodzin żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w Centrum i Szkole Podoficerskiej (za zgodą Komendanta Centrum);
 • żołnierze i pracownicy wojska z innych jednostek i instytucji wojskowych (za zgodą Komendanta Centrum).

     Biblioteka udostępnia swoje zbiory także innym bibliotekom (działającym w resortowej i ogólnokrajowej sieci bibliotecznej) w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Placówkom pozaresortowym nie udostępnia się jednak wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych.

     Ze zbiorów Biblioteki można korzystać w dwóch obiektach koszarowych Centrum.

GODZINY UDOSTĘPNIANIA

BIBLIOTEKA – ul. Wojska Polskiego 86/90

Dział Specjalistyczny

poniedziałek – czwartek 7:00 – 17:00
piątek 7:00 – 15:00

Dział Oświatowy

poniedziałek, środa - piątek 7:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 17:00

BIBLIOTEKA – Biedrusko

Dział Specjalistyczny

poniedziałek – środa, piątek 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 17:00

Dział Oświatowy

poniedziałek – środa, piątek 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 17:00

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane