Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SYSTEM WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ

System Wykorzystania Doświadczeń (SWD) stanowi zbiór elementów (struktur, procesów, narzędzi) powiązanych ze sobą wzajemnymi relacjami zapewniającymi właściwe przetwarzanie nabytych doświadczeń i umożliwiającymi
ich upowszechnianie. Zasadniczym celem SWD jest wspieranie dowódców w procesie doskonalenia zdolności operacyjnych, usprawniania działalności podległych
im struktur organizacyjnych, a także systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP
w oparciu o nabyte doświadczenia. Należy jednak podkreślić, że SWD może być narzędziem przydatnym w codziennej służbie i pracy każdego żołnierza i pracownika resortu obrony narodowej.

Nieetatowa Sekcja Wykorzystania Doświadczeń planuje, nadzoruje, koordynuje i realizuje przedsięwzięcia związane z Systemem Wykorzystania Doświadczeń  w Centrum, poprzez:

- zbieranie i identyfikowanie zgłaszanych obserwacji;

- wypracowanie wniosków i rekomendacji działań naprawczych wynikających z treści zgłaszanych obserwacji;

- upowszechnianie produktów PWD oraz nabytych doświadczeń.

Literatura specjalistyczna:

- Instrukcja Systemu Wykorzystania Doświadczeń Szkol. 879/214

- Podręcznik Systemu Wykorzystania Doświadczeń Proces, Metody, Narzędzia Szkol. 885/2014                                                 

- Uzupełnienie nr 1 do Podręcznika Systemu Wykorzystania Doświadczeń Proces, Metody, Narzędzia Szkol.885/2014 U1            

- Instrukcja użytkownika Centralnej Bazy Danych Systemu Wykorzystania Doświadczeń

- Omówienie po wykonaniu działania (After Action Review –AAR) Szkol.949/2018

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane