Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STREFA POWIETRZNA


Nad Ośrodkiem Szkolenia Biedrusko i jego bezpośrednią okolicą funkcjonuje strefa powietrzna EP D-21.
Granice strefy wyznacza linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych:
•    52°37'59"N 016°48'53"E
•    52°37'59"N 016°56'53"E
•    52°30'59"N 016°58'53"E
•    52°28'59"N 016°49'53"E
•    52°37'59"N 016°48'53"E

Podmioty chcące wykorzystywać strefę w celu prowadzenia własnej działalności (badania, pomiary, videofilmowanie) muszą uzyskać stosowną zgodę.

Wniosek należy kierować do Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i zawrzeć w nim informacje dotyczące:
•    terminu planowanych działań;
•    rodzaju statku powietrznego oraz jego numerów rozpoznawczych;
•    miejsca prowadzenia działań (wraz z załącznikiem graficznym).
Komendant Centrum w przeciągu 30 dni udzieli pisemnej odpowiedzi, w której zostaną zawarte szczegółowe informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia przedsięwzięcia.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane