Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SEKCJA METODYKI NAUCZANIA

ZADANIE GŁÓWNE

Nadzorowanie właściwego poziomu działalności szkoleniowo – metodycznej w komórkach organizacyjnych Centrum, polegającego na odpowiednim doborze form działalności szkoleniowo  - metodycznej w stosunku do zakładanych celów, pozwalających doskonalić umiejętności metodyczne wykładowców, instruktorów i dowódców.

Główny wysiłek w działalności szkoleniowo-metodycznej w CSWLąd skoncentrowany jest na:

  • doskonaleniu wykładowców, instruktorów i dowódców do prowadzenia zajęć na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym;
  • na właściwym doborze form działalności szkoleniowo-metodycznej w stosunku do przyjętych, zakładanych celów w zakresie doskonalenia i pogłębiania umiejętności metodycznych w wewnętrznych komórkach organizacyjnych podległych żołnierzy.

Zasadniczymi dokumentami do realizacji działalności szkoleniowo-metodycznej w CSWLąd są:

  • „Instrukcja o działalności szkoleniowo-metodycznej” Szkol. 816/2009;
  • poradnik „System działalności szkoleniowo-metodycznej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych” CSWLąd wewn. 71/2013;
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane