Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PATROL SAPERSKI

Wykonywanie zadań przez patrol saperski (8 żołnierzy) jest zadaniem szczególnym, wymagającym dobrego przygotowania żołnierzy pod względem znajomości zasad oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN):

 • zasadnicze zadanie patrolu saperskiego to interwencyjne podejmowanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w przydzielonych rejonach odpowiedzialności, zgłaszanych przez jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, lub organy administracji państwowej oraz samorządowej w systemie służb dyżurnych;
 • zgłoszenia realizowane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty ich przyjęcia. Zgłoszenia zakwalifikowane jako „PILNE” realizowane są natychmiast nie później jednak, niż w ciągu 24 godzin od momentu ich wpłynięcia;
 • za zgłoszenia „PILNE” uważa się takie zgłoszenia, które donoszą o lokalizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ludzi tzn. w szkołach, urzędach państwowych i publicznych, obiektach służby zdrowia, na ulicach aglomeracji miejskich, zakładach pracy oraz w rejonach stanowiących lokalizację dóbr kultury.

Rejon odpowiedzialności patrolu saperskiego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych to 11 powiatów województwa wielkopolskiego: grodziski, jarociński, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki.

Kategorycznie zabrania się ruszania, dotykania lub podnoszenia z miejsca przedmiotów niebezpiecznych przez osoby do tego nieuprawnione. Przez osoby uprawnione należy rozumieć przeszkolonych i przygotowanych w tym zakresie żołnierzy.

Niewybuch – ogólnie pocisk, granat, bomba, lub ładunek kruszący, w którym mimo stworzenia warunków do wybuchu (uderzenie o przeszkodę, uzbrojenie zapalnika itp.) nie nastąpiła przemiana energii potencjalnej materiału kruszącego w energię mechaniczną na skutek działania zmian chemicznych w materiale kruszącym, błędów technicznych wykonania itp.

Niewypał − jest to nabój, który nie został odpalony na skutek zacięcia się broni (zbyt krótka iglica, niewłaściwie ustawiony grot iglicy, za słaba sprężyna igliczna, za głęboko wchodzący nabój do komory nabojowej itp.) lub usterek amunicji (zapłonnik lub spłonka osadzone zbyt głęboko, uszkodzona podczas elaboracji masa zapłonowa w zapłonniku lub spłonce, zawilgocony proch, zatkany przewód zapłonowy w łusce itp.) Ze względu na trudności natychmiastowego określenia przyczyn niewypału wymagane jest zachowanie jak największej ostrożności. Niewypał może być usunięty z broni  dopiero po ok. 3 minutach ze względu na możliwość strzału opóźnionego.

 

Tryb postępowania po znalezieniu niewybuchu lub niewypału!

 • zapamiętaj miejsce znalezienia,
 • oznacz miejsce znalezienia,
 • powiadom policję, straż miejską, straż gminną lub zadzwoń pod 112,
 • przekaż szczegółowe dane dotyczące miejsca znalezienia,
 • czekaj na przyjazd służb, w celu wskazania miejsca.

 

Procedura aktywacji użycia patrolu saperskiego po znalezieniu niewybuchu lub niewypału

 

ZANALAZCA

(znalezienie niewybuchu lub niewypału)

powiadomienie

ORGAN UPRAWNIONY DO PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

(Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Lasy Państwowe)

przekazanie

OFICER DYŻURNY CSWL

przekazanie

DOWÓDCA PATROLU SAPERSKIEGO

 

REALIZACJA ZGŁOSZENIA

    

Możliwy promień rozrzutu odłamków w zależności od kalibru wysadzanych pocisków

Kaliber pocisków
(w mm)

Możliwy promień rozrzutu odłamków
(w metrach)

37-76

76-105

105-150

150-200

200-300

300-400

Ponad 400

500

700

850

1000

1200

1350

1500

 

Możliwy promień rozrzutu odłamków w zależności od masy wysadzanych bomb lotniczych

Masa bomb lotniczych
(w kg)

Możliwy promień rozrzutu odłamków (w m)

25-50

100

250

500

1000

1500

2000

3000

5000

850

1000

1200

1350

1500

1600

1750

1900

2000

 

Ilość zrealizowanych zgłoszeń w poszczególnych latach:

 • 2002 r. – 174
 • 2003 r. – 178
 • 2004 r. – 156
 • 2005 r. – 181
 • 2006 r. – 137
 • 2007 r. – 208
 • 2008 r. – 193
 • 2009 r. – 170
 • 2010 r. – 178
 • 2011 r. – 201
 • 2012 r. – 173
 • 2013 r. - 190
 • 2014 r. - 231
 • 2015 r. - 222
 • 2016 r. - 151
 • 2017 r. - 162
 • 2018 r. - 166
 • 2019 r. - 210

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane