Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

PRZEZNACZENIE OŚRODKA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

 1. Zabezpieczenie procesu szkolenia żołnierzy zawodowych w ramach kursów doskonalenia zawodowego i rezerwy zgodnie z przyjętym harmonogramem (szkolenie językowe, BHP, organizacyjno – mobilizacyjne i kadrowe, logistyczne, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, kierowców).
 2. Zabezpieczenie procesu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych
  w korpusie oficerów oraz słuchaczy Studium Oficerskiego.
 3. Zabezpieczenie procesu kształcenia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów w etapie szkolenia specjalistycznego.
 4. Szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowychw etapie szkolenia specjalistycznego.
 1. Zabezpieczenie procesu szkolenia kursowego dla oficerów, podoficerów 
  i szeregowych na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych.

SZKOLENIE

W procesie szkolenia wykorzystuje się wszystkie jednostki sprzętowe oraz broń strzelecką danych rodzajów wojsk. Słuchacze przygotowywani są do służby zarówno w kraju jak i poza granicami. W procesie dydaktycznym biorą udział wykładowcy, specjaliści oraz instruktorzy wszystkich cykli szkoleniowych Centrum. Zajęcia praktyczne odbywające się w oparciu o obiekty Ośrodka Szkolenia Biedrusko charakteryzują się dynamiką oraz dużym natężeniem.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane