Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURS PODOFICERSKI
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 11 Września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 t.j);
2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1627);
3) regulamin kwalifikowania na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera- obowiązuje od 01.04.2015 ;
4) plan przeprowadzenia egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w dniach ……. .
 

1.    KRYTERIUM SKIEROWANIA NA KURS PODOFICERSKI

•    wykształcenie średnie;
•    zgoda Dyrektora Departamentu Kadr;
•    ocena bardzo dobra z  ostatniej opinii służbowej;
-    art. 29 i 126 ust. 2  ustawy z dnia 11 września  2003 r;
•    ocena bardzo dobra z rocznego egzaminu sprawności fizycznej;
•    pierwszeństwo przyjęcia mają żołnierze z minimum 5 letnią wysługą służby zawodowej
-    art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  2003 r;
•    zdanie egzaminu wstępnego.


2.    EGZAMINY

Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych mają żołnierze korpusu szeregowych zawodowych:
-  pełniący zawodową służbę wojskową co najmniej pięć lat,
-  posiadający bardzo dobrą ocenę z ostatniej opinii służbowej.
Decyzję o zakwalifikowaniu zainteresowanego żołnierza na egzamin na podoficera podejmuje Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, na wniosek żołnierza, przesłany drogą służbową.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane