Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Komendant

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

płk dypl. Krzysztof Kuba

 

Pułkownik Krzysztof Kuba zdobywał szlify oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu w latach 1987 – 1991. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 6 pułku zmechanizowanym, a następnie w 13 Brygadzie Zmechanizowanej, obejmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu i dowódcy kompanii czołgów. W 1997 roku został skierowany na studia do Akademii Wojskowej w Brnie w Republice Czeskiej, które ukończył w 1999 roku. Swoją drogę zawodową kontynuował obejmując kolejno stanowiska: starszego oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej, a potem szefa szkolenia i dowódcy batalionu zmechanizowanego w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. W latach 2007 –  2012 był starszym specjalistą Oddziału Bazy Szkoleniowej w Dowództwie Wojsk Lądowych, a w latach 2013 – 2018 pełnił służbę na stanowisku Szefa Wydziału Planowania  i Analiz w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
Uczestniczył w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie międzynarodowych sił stabilizacyjnych w Republice Iraku jako Szef Zespołu Doradczo-Szkoleniowego. Od 15.01.2018 roku był zastępcą Szefa Sztabu ds. Operacyjnych w Dowództwie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 1 lipca 2020 roku objął obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane