Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Komendant

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

cz.p.o. ppłk dypl. Jarosław Muszyński

Ppłk dypl. Jarosław Muszyński żołnierską służbę rozpoczął w 1983 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1987 roku, po jej ukończeniu, służbę wojskową kontynuował w Braniewie, najpierw w 55, potem w 27 pułku zmechanizowanym, a po jego przeformowaniu w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu i dowódcy batalionu czołgów. W międzyczasie, w latach 1990 – 1991, był dowódcą plutonu w zespole szkolenia ogólnowojskowego w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1997 roku został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, które ukończył w 1999 roku. Od tego roku zajął się dydaktyką wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego jako starszy wykładowca Zespołu Pracowników Dydaktycznych i Pomocniczych, a po restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na stanowisku kierownika Cyklu Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego. W latach 2009 – 2018 był dowódcą batalionu zabezpieczenia szkolenia w Centrum.
W 2015 roku ukończył Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w Akademii Obrony Narodowej. 1 lutego 2018 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum, a od 20 marca 2020 roku pełni obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane