Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

 Działalność informacyjno-bibliograficzna Biblioteki obejmuje:

 • udzielanie informacji katalogowej, bibliograficznej, faktograficznej i skierowującej;
 • prowadzenie kwerend;
 • opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie własnych materiałów informacyjnych w postaci: informatorów o nabytkach, informacji sygnalnych, bibliografii, zestawień tematycznych, informatorów o Bibliotece;
 • upowszechnianie czytelnictwa;
 • szkolenie użytkowników w ramach przysposobienia bibliotecznego.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane