Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DROGA POLIGONOWA

Droga łącząca Złotniki z Biedruskiem stanowi integralną część Ośrodka Szkolenia Biedrusko (poligonu), po której poruszać mogą się tylko osoby (pojazdy) stanowiące personel Sił Zbrojnych RP oraz osoby (pojazdy) upoważnione, tj. posiadające przepustki.

Od 22.12.2018 r. nie jest drogą rowerową w ramach „Rowerowego Pierścienia Dookoła Poznania”, a poruszanie się nią jest traktowane jak wykroczenie.

Drogą poligonową nie można poruszać się w jakikolwiek sposób, jeżeli nie posiada się stosownych uprawnień. Dotyczy to ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego oraz wszelkich form turystyki i rekreacji. Osoby łamiące zakaz wstępu, o którym szczegółowe informacje znajdują się na wjazdach, naraża się na utratę zdrowia i życia, a także na mandat karny w wysokości 500 PLN za każde popełnione wykroczenie, do których zalicza się m.in.:

 • nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym;
 • złamanie zakazu ruchu w obydwu kierunkach (który dotyczy również rowerzystów);
 • wjazd pojazdem silnikowym do lasu;
 • wyprowadzenie psa bez możliwości jego kontroli (smyczy);
 • rejestracja obrazu i dźwięku.

Zamknięte zapory (szlabany) są jedynie dodatkowym zabezpieczeniem wykorzystywanym przy głównych wjazdach na poligon. Używa się ich w przypadku wyjątkowo trudnych, złożonych i niebezpiecznych przedsięwzięć i są przede wszystkim informacją dla innych żołnierzy. Fakt, że pozostają one otwarte nie oznacza możliwości wejścia/wjazdu. Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy „Wstęp wzbroniony”, czy „Stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych.

Osoby, które dokonują wtargnięcia na teren poligonu bardzo często powołują się na opublikowane „gdzieś” informacje albo na tzw. wieść gminną – „zawsze było można”. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w przewodnikach turystycznych, aplikacjach, mediach i portalach społecznościowych nieautoryzowane informacje nt. dostępności terenu poligonu. Teren poligonu jest niedostępny cały czas – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Warto podkreślić, że dotyczy to również weekendów, ponieważ z doświadczeń żołnierzy i funkcjonariuszy dokonujących kontroli na poligonie wynika, że duża część osób, które wtargnęły na teren poligonu twierdzi, że „przecież w weekendy można!”.

Do organów uprawnionych do kontrolowania zasadności przebywania na terenie poligonu zaliczają się:

 • żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;
 • żołnierze Żandarmerii Wojskowej;
 • Straż Leśna;
 • Policja;
 • Straż Gminna;
 • pracownicy formacji ochronnych CSWLąd (SUFO).

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane