Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BATALION ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA

PRZEZNACZENIE BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA

Zabezpieczenie procesu szkolenia bojowego i specjalistycznego pododdziałów CSWLąd i innych jednostek Wojsk Lądowych oraz rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez zachowanie stałej sprawności technicznej jednostek sprzętowych, obiektów szkoleniowych i urządzeń obsługowych a w szczególności do:

- prowadzenia kompleksowych ćwiczeń taktycznych pododdziałów ogólnowojskowych w tym ćwiczeń taktycznych ze strzelaniami;

- szkoleń zgrywających pododdziałów ogólnowojskowych oraz innych rodzajów wojsk;
- ćwiczeń w kierowaniu ogniem pododdziałów ogólnowojskowych;
- strzelań przygotowawczych, szkolnych, bojowych i specjalnych zgodnych z Programem strzelań z broni strzeleckiej i wozów bojowych;
- zgrupowań szkoleniowych jednostek wojskowych i placówek szkolnictwa wojskowego (wyższych szkół oficerskich i ośrodków szkolenia specjalistycznego oraz szkół podoficerskich).

Batalion umożliwia także prowadzenie badań specjalnych i wdrożeniowych sprzętu i urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie obiektów szkoleniowych, a także imitatorów, trenażerów, symulatorów i innych urządzeń do szkolenia wojsk. Zabezpieczenie realizacji szklenia pododdziałów z jednostek wojskowych Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych.


Batalion dysponuje szerokim wachlarzem sprzętu do zabezpieczenia szkolenia począwszy od czołgów, transportery opancerzone KTO ROSOMAK, BWP-1, BRDM oraz pojazdy HMMVW. W tym także pojazdy ogólnego przeznaczenia takie jak IVECO EUROCARGO, STAR 660, STAR 266,STAR 244, STAR 200 pojazdy ciężarowo-osobowe typu FIAT DUCATO, LUBLIN oraz HONKER oraz pojazdy szkole SJ09 i ROSOMAK w skład batalionu wchodzą także pojazdy zabezpieczenia technicznego, a także pojazdy specjalne łączności, techniczne, zaopatrzenia na trenażerach symulatorach kończąc.    

HISTORIA BATALIONU

Batalion zabezpieczenia szkolenia został sformowany 1 lipca 2009 roku w miejsce Oddziału Zabezpieczenia i Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego na podstawie wykazu zmian do etatu Centrum. W skład batalionu wchodziło wówczas dowództwo i 10 pododdziałów.

Aktualnie batalion zabezpieczenia szkolenia składa się z dowództwa, pododdziałów ochrony, zabezpieczenia, remontowych i zaopatrzenia oraz ośrodka szkolenia. Pierwszym dowódcą batalionu zabezpieczenia szkolenia był ppłk Jarosław MUSZYŃSKI, który przez blisko 9 lat dowodził batalionem.

Głównym zadaniem batalionu jest utrzymanie i doskonalenie zdolności do zabezpieczenia szkolenia w ramach kształcenia kandydatów na oficerów, podoficerów i szeregowych.

Batalion zabezpieczenia szkolenia za wzorowe wykonywanie zadań służbowych i osiąganie wyróżniających wyników w szkoleniu w 2012 roku został wyróżniony przez Dowódcę Wojsk Lądowych dyplomem uznania.

Decyzją Nr 290/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 roku batalion zabezpieczenia szkolenia kultywuje tradycje jednostek wojskowych stacjonujących w Biedrusku i Poznaniu w okresie międzywojennym:
1)    3. Batalionu Czołgów (1919 – 1923);
2)    1. Batalionu Czołgów i Samochodów Pancernych (1933 – 1935);
3)    1. Batalionu Pancernego (1935 – 1939). 

 


KONTAKT

ADRES:

 Batalion Zabezpieczenia Szkolenia

ul. Ogrodowa 2

62 – 003 Biedrusko
tel. 261 579 030
fax 261 579 220


Dowódca batalionu zabezpieczenia szkolenia
tel.  261 579 000
Zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia szkolenia
tel. 261 579 010

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

ul. Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań

 

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane