Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań

BIP
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05 kwietnia 2016 r.) (RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 tel. 261-575-230.
2. Nieetatowym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych jest st.chor.sztab. Cezary BRODOWSKI, tel. 261-575-522.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są za pomocą monitoringu wizyjnego w celu: rozpoznania i identyfikacji osób i pojazdów przebywających na terenie obiektów wojskowych. Dane państwa przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e) RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: upoważnione organy Administracji Publicznej na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni a następnie usuwane poprzez nadpisywanie.
7. Posiadacie Państwo zgodnie z RODO i na zasadach tam określonych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane