Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań

BIP

Skargi i wnioski

W związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, Komendant CSWL zawiesza przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków – do odwołania.

Skargi i wnioski można składać:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

 

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane