Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 czerwca 2022
Zakończenie szkolenia żołnierzy rezerwy
Żołnierze rezerwy stawili się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na ćwiczenie, które trwało od 6 do 15.06.2022 r.

W trakcie ćwiczenia żołnierze rezerwy zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami funkcjonowania jednostki wojskowej oraz dokumentami normatywnymi wykorzystywanymi w szkoleniu żołnierzy. Ponadto rezerwiści zapoznali się z stacjonarną bazą dydaktyczną wykorzystywaną w szkoleniu jak i nowoczesną bazą poligonowego szkolenia. Zademonstrowano i użyto w ćwiczeniu system symulacyjny "Śnieżnik" oraz "Jaskier". Ponadto w ramach ćwiczenia rezerwy żołnierze wykonali strzelania z broni osobistej wykazując się dużą skutecznością w prowadzeniu celnego ognia. Również w trakcie trwania ćwiczenia żołnierze zapoznani zostali z zasadami pomocy medycznej stosowanej na polu walki, przepisami MPHKZ, zakresem działania w ramach OPBMR jak i radzenia sobie ze stresem podczas działań.

Dziś podczas uroczystego zakończenia płk dypl. Krzysztof Kuba, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych podziękował organizatorom szkolenia za duże zaangażowanie i wysiłek włożony w przeprowadzenie ćwiczenia rezerwy. Żołnierzom rezerwy komendant podziękował za codzienny wysiłek wkładany w utrzymanie i podnoszenie zdolności obronnych naszej Ojczyzny Jestem przekonany, że gdy zgodnie ze słowami roty przysięgi, przyjdzie stanąć do działań, będziecie do nich właściwie przygotowani, a Siły Zbrojne będą mogły na was liczyć – podkreślał.

Foto – Jacek Mizgała

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane