Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
01 maja 2021
Przysięga wojskowa
1 maja 2021 r. w CSWLąd uroczyste zobowiązanie na wierność Ojczyźnie złożyli żołnierze służby przygotowawczej.

Po intensywnych dniach szkolenia podstawowego, ochotnicy służby przygotowawczej na sztandar Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych złożyli przysięgę wojskową. Sztandar jednostki wojskowej symbolizuje najwyższe wartości – poświęcenie, honor, umiłowanie Ojczyzny i Jej wolności. Słowa Roty przysięgi ochotnicy powtarzali za komendantem CSWLąd płk. dypl. Krzysztofem Kubą. – Przysięga wojskowa jest nie tylko jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza, to przede wszystkim wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Powtarzając za mną słowa roty przysięgi podejmiecie obowiązek dochowania wierności Rzeczypospolitej, polegający na zapewnieniu naszemu państwu niepodległości i suwerenności, a narodowi polskiemu bezpieczeństwa. Niech te wartości przyświecają Wam w wypełnianiu obowiązków służbowych w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju – podkreślił w swoim przemówieniu komendant Centrum.

Niestety w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, żołnierzom składającym przysięgę, w tej podniosłej chwili nie mogli towarzyszyć bliscy. Dla stu dwudziestu jeden ochotników, dzisiejsza uroczystość była jednocześnie zakończeniem ich służby przygotowawczej i otwiera przed nimi możliwość starania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Zdjęcia: Jacek Mizgała

Dołączona galeria zdjęć: Przysięga wojskowa

Zobacz więcej w galerii: Przysięga wojskowa
generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane