BIP
Skargi i wnioski

 

Kierowanie skarg i wniosków do Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Adres korespondencyjny:

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
 im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 86/90

61 - 716 POZNAŃ 102

                                                      email: cswlpoznan@ron.mil.pl

 

W sprawie skarg i wniosków Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. od 15.00 do 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (nr tel. 261-57-52-10).


Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych