BIP
KONTAKT

 

 

ADRES:

 Batalion Zabezpieczenia Szkolenia 

ul. Ogrodowa 2

62 – 003 Biedrusko
tel. 261 579 030
fax 261 579 220Dowódca batalionu zabezpieczenia szkolenia
tel.  261 579 000
Zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia szkolenia
tel. 261 579 010

Wszelką korespondencję proszę przesyłać na adres:

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

ul. Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych