BIP
GALERIA

2019-06-10 14:32:54
Batalion zabezpieczenia szkolenia Decyzją nr 290 Ministra Obrony Narodowej od 2014 roku dziedziczy tradycje 3. batalionu czołgów, 1. batalionu czołg. i sam. panc. oraz 1. batalionu panc., stacjonujących w Biedrusku w okresie XX-lecia międzywojennego.

2019-04-08 10:24:05
Pas Ćwiczeń Taktycznych

2019-04-08 10:20:27
Główne Stanowisko Dowodzenia

2019-04-08 10:17:29
Ośrodek Szkolenia OPBMR

2019-04-08 10:13:24
Strzelnica Wozów Bojowych

2019-04-08 09:06:07
Tor Taktyczny

2019-04-08 09:01:29
Rzutnia Granatów Bojowych

2019-04-08 08:33:47
Obozowisko Olszynkaznaleziono: 26 wiadomości na 4 stronach
<<< -   1  2  3  4   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych