BIP
PRZEZNACZENIE BATALIONU
PRZEZNACZENIE BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA

 

Zabezpieczenie procesu szkolenia bojowego i specjalistycznego pododdziałów CSWLąd i innych jednostek Wojsk Lądowych oraz rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez zachowanie stałej sprawności technicznej jednostek sprzętowych, obiektów szkoleniowych i urządzeń obsługowych a w szczególności do:

- prowadzenia kompleksowych ćwiczeń taktycznych pododdziałów ogólnowojskowych w tym ćwiczeń taktycznych ze strzelaniami;

- szkoleń zgrywających pododdziałów ogólnowojskowych oraz innych rodzajów wojsk;
- ćwiczeń w kierowaniu ogniem pododdziałów ogólnowojskowych;
- strzelań przygotowawczych, szkolnych, bojowych i specjalnych zgodnych z Programem strzelań z broni strzeleckiej i wozów bojowych;
- zgrupowań szkoleniowych jednostek wojskowych i placówek szkolnictwa wojskowego (wyższych szkół oficerskich i ośrodków szkolenia specjalistycznego oraz szkół podoficerskich).

Batalion umożliwia także prowadzenie badań specjalnych i wdrożeniowych sprzętu i urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie obiektów szkoleniowych, a także imitatorów, trenażerów, symulatorów i innych urządzeń do szkolenia wojsk. Zabezpieczenie realizacji szklenia pododdziałów z jednostek wojskowych Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych.


Batalion dysponuje szerokim wachlarzem sprzętu do zabezpieczenia szkolenia począwszy od czołgów , transportery opancerzone KTO ROSOMAK, BWP-1, BRDM oraz pojazdy HMMVW. W tym także pojazdy ogólnego przeznaczenia takie jak IVECO EUROCARGO, STAR 660, STAR 266,STAR 244, STAR 200 pojazdy ciężarowo-osobowe typu FIAT DUCATO, LUBLIN oraz HONKER oraz pojazdy szkole SJ09 i ROSOMAK w skład batalionu wchodzą także pojazdy zabezpieczenia technicznego  a także pojazdy specjalne łączności, techniczne, zaopatrzenia na trenażerach symulatorach kończąc.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych