BIP
DOWÓDZTWO BATALIONU
Dowódca Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia
ppłk Rafał Matera

Zastępca Dowódcy Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia
mjr Paweł Kaźmierczak


 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych