BIP
HISTORIA BATALIONU

Batalion zabezpieczenia szkolenia został sformowany 1 lipca 2009 roku w miejsce Oddziału Zabezpieczenia i Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego na podstawie wykazu zmian do etatu Centrum. W skład batalionu wchodziło wówczas dowództwo i 10 pododdziałów.

Aktualnie batalion zabezpieczenia szkolenia składa się z dowództwa, pododdziałów ochrony, zabezpieczenia, remontowych i zaopatrzenia oraz ośrodka szkolenia. Pierwszym dowódcą batalionu zabezpieczenia szkolenia był ppłk Jarosław MUSZYŃSKI, który przez blisko 9 lat dowodził batalionem.

Głównym zadaniem batalionu jest utrzymanie i doskonalenie zdolności do zabezpieczenia szkolenia w ramach kształcenia kandydatów na oficerów, podoficerów i szeregowych.

Batalion zabezpieczenia szkolenia za wzorowe wykonywanie zadań służbowych i osiąganie wyróżniających wyników w szkoleniu w 2012 roku został wyróżniony przez Dowódcę Wojsk Lądowych dyplomem uznania.

Decyzją Nr 290/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 roku batalion zabezpieczenia szkolenia kultywuje tradycje jednostek wojskowych stacjonujących w Biedrusku i Poznaniu w okresie międzywojennym:
1)    3. Batalionu Czołgów (1919 – 1923);
2)    1. Batalionu Czołgów i Samochodów Pancernych (1933 – 1935);
3)    1. Batalionu Pancernego (1935 – 1939).  

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych