BIP
Podróż służbowa

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipiec 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1003);


2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167);


3) Zarządzenie Nr 43/MON z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu tworzenia i gospodarowania służbowymi pokojami noclegowymi.

 

1. DIETA
2. SŁUŻBOWE POKOJE NOCLEGOWE

 

 

1)  DIETA

 

  • od 01.03.2013 wysokość diety wynosi 30 zł
  •  jeżeli krajowa podróż służbowa trwa:

a)    nie dłużej niż dobę i wynosi:

-   od ośmiu do dwunastu godzin - przysługuje 50 % stawki diety;

-   ponad dwanaście godzin - przysługuje stawka diety w pełnej wysokości.

b)   dłużej niż jedną dobę:

-   za każdą dobę przysługuje stawka diety w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

⇒ do ośmiu godzin - przysługuje 50 % stawki diety;

⇒ ponad osiem godzin - przysługuje stawka diety w pełnej wysokości.

c)     stawkę diety zmniejsza się o wartość otrzymanego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy bezpłatny posiłek stanowi odpowiednio:

-   śniadanie - 25 % stawki diety;

-   obiad      - 50 % stawki diety;

-   kolacja    - 25 % stawki diety.

 

2)  SŁUŻBOWE POKOJE NOCLEGOWE

 

do pobrania na stronie - http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/65.html  ⇒  Wykaz służbowych pokoi noclegowych

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych