BIP
Przepisy mundurowe

Podstawa prawna:

 

1) Ustawa z dnia 21.12.1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.);

 

2) Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450);

 

3) Ustawa z dnia 19.02.1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. nr 34, poz. 154, z późn. zm.);

 

4) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1399);

 

5) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. nr 7 poz. 53);

 

6) Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54 z późn. zm.);

 

7) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 9 poz. 47);

 

8) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.05.2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. nr 82, poz. 690);

 

9) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r.nr 31 poz. 162);

 

10) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z  dnia 9 maja 2012 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 606);

11) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 466);

12)Rozporządzenie MON z dnia 11 lutego 2013 rok w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umondurowanie i wyekwipowanie (Dz.U z 2013 r . poz. 250);

13) Rozporządzenie MON z dnia 31 października 2014 r w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. z 2014 r. poz.1615);

14) Rozporządzenie MON z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważnika pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym słuzbę kandydacką w zamian za umondurowanie iwyekwipowanie niewydane w naturze (Dz.U. z 2015 r. poz.146).

 

1.      NOWE PRZEPISY MUNDUROWE

2.      BERET

3.      OZNAKA ROZPOZNAWCZA