BIP
Normy szkoleniowe

Podstawa prawna:

1) art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 Września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 t.j.);
.
2) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1516);
.
3) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 625);
.
4) Zbiór norm szkoleniowych dla pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych –  DWLąd. Wew. 159/2010;
.

5) Normy szkoleniowe na osiąganie zdolności do działania oraz gotowości do realizac

 

1.    WYCHOWANIE FIZYCZNE

2.    SZKOLENIE OGNIOWE

3.    SZKOLENIE INŻYNIERYJNO - SAPERSKIE

4.    OBRONA PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

 

1)  WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Dla celów sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się podział na następujące grupy wiekowe:

1)    grupa I – do 25 lat;

2)    grupa II – od 26 – 30 lat;
3)    grupa III – od 31 – 35 lat;
4)    grupa IV – od 36 – 40 lat;
5)    grupa V – od 41 – 45 lat;
6)    grupa VI – od 46 – 50 lat;
7)    grupa VII – od 51 – 55 lat;
8)    grupa VIII – powyżej 55 lat.

Przynależność żołnierza zawodowego do danej grupy wiekowej ustala się przez odjęcie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian sprawności fizycznej, roku urodzenia żołnierza zawodowego.

 


2)  SZKOLENIE OGNIOWE

 

norma nr 4 – częściowe rozkładanie broni – kbk,

oceny:   14s – 5, 15s- 4, 18s – 3;

 

norma nr 5 – częściowe składanie broni – kbk,

oceny:      22s – 5, 23s- 4, 25s – 3;

 

norma nr 6 – ładowanie magazynka kbk nabojami – kbk,

oceny:     48s – 5, 50s- 4, 55s – 3;

 

3)  SZKOLENIE INŻYNIERYJNO-SAPERSKIEnorma nr 1 – wykonanie pojedynczych okopów strzeleckich – oceny:

  •          leżącej      - 25 min. - bardzo dobry

- 30 min. - dobry

- 35 min. - dostateczny

 

  •          klęczącej   - 1 h - bardzo dobry

- 1,10h - dobry

- 1,20h - dostateczny

 

  •          stojącej     - 1,20h - bardzo dobry

- 1,30h - dobry

- 1,40h - dostateczny

 

norma nr 10 – ustawienie pojedynczej miny ppanc ( TM-62M) – oceny:

5     minut - bardzo dobry

6     minut - dobry

8     minut - dostateczny

 

norma nr 12 – sporządzanie zapalnika lontowego - oceny:

- 1,30 min.        - bardzo dobry

- 2 min.     - dobry

- 2,30 min. - dostateczny

 

4)  OBRONA PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIAnorma nr 1 – nakładanie filtracyjnej maski pgaz. ,oceny:

 do 9s – zaliczone

norma nr 2 – nakładanie ogólno wojskowej odzieży ochronnej i filtracyjnej maski pgaz.

( do położenia bojowego z położenia marszowego) – oceny:

                           7 minut – bardzo dobry

8 minut – dobry

          9 minut – dostateczny

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych