BIP
KURS PODOFICERSKI

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 11 Września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 t.j.);
                                                                                                    .
2) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1627);
                                                                                                    .
3)Regulamin kwalifikowania na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera- obowiązuje od 01.04.2015 ;
                                                                                                    .
4) Plan przeprowadzenia egzaminu wstępnego dla kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w dniach ……. .1.    KRYTERIUM SKIEROWANIA NA KURS PODOFICERSKI
2.    EGZAMINY1)    KRYTERIUM SKIEROWANIA NA KURS PODOFICERSKI

 
•    wykształcenie średnie;
•    zgoda Dyrektora Departamentu Kadr;
•    ocena bardzo dobra z  ostatniej opinii służbowej;
-    art. 29 i 126 ust. 2  ustawy z dnia 11 września  2003 r;
•    ocena bardzo dobra z rocznego egzaminu sprawności fizycznej;
•    pierwszeństwo przyjęcia mają żołnierze z minimum 5 letnią wysługą służby zawodowej
–    art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  2003 r;
•    zdanie egzaminu wstępnego.2)    EGZAMINY


 

⇒Regulamin EGZAMINU.pdf

 

 

 

 

Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych mają żołnierze korpusu szeregowych zawodowych:

     -  pełniący zawodową służbę wojskową co najmniej pięć lat,

     -  posiadający bardzo dobrą ocenę z ostatniej opinii służbowej.


Decyzję o zakwalifikowaniu zainteresowanego żołnierza na egzamin na podoficera podejmuje Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, na wniosek żołnierza, przesłany drogą służbową.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych