BIP
ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 330 t. j.);

2) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z  20015 r. nr 1184 t.j.);

3) Statut Zebrania Podoficerów Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;

4) Statut Zebrania Szeregowych Zawodowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

 1)    KORPUS PODOFICERÓW
•  Mąż Zaufania                 - tel. 261 575952
•  Z-ca Męża Zaufania        - tel. 261 579109

2)    KORPUS SZEREGOWYCH
•  Mąż Zaufania                  - tel. 261 579204
•  Z-ca Męża Zaufania         - tel. 261 575967

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych