BIP
ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1414 z póź. zmian.);

2) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z  2004 r. nr 150 poz. 1585);

3) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z  2006 r. nr 187 poz. 1386);

4) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z  2011 r. nr 209 poz. 1246);

5) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz. U. z  2014 r. poz. 127);

6) Statut Zebrania Podoficerów Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;

7) Statut Zebrania Szeregowych Zawodowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

8) Rozporządzenie MON z dnia 17 grudnia 2014r. zmienające rozporządznie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych (Dz.U.z 2015 r poz.61)

1.    KORPUS PODOFICERÓW
2.    KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
3.    KOLEGIUM PODOFICERÓW

 1)    KORPUS PODOFICERÓW
•  Mąż Zaufania –          - tel. 261 575952
•  Z-ca Męża Zaufania –         - tel. 261 579109

2)    KORPUS SZEREGOWYCH
•  Mąż Zaufania –          - tel. 261 579194
•  Z-ca Męża Zaufania –            - tel. 261 575967

3)     KOLEGIUM PODOFICERÓW

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych