BIP
KONTAKT


Biblioteka - ul. Wojska Polskiego 86/90
Poznań (adres do korespondencji: 61-716 Poznań 102, skr. poczt. 129)

Kierownik Biblioteki mgr Maria Piaskowska

tel. 261 57 54 21
e-mail: m.piaskowska@ron.mil.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

tel. 261 57 52 49
e-mail: d.gorczak@ron.mil.pl; m.ogorkiewicz@ron.mil.pl

Dział Specjalistyczny

tel. 261 57 52 60
e-mail: h.stachowiak@ron.mil.pl; j.malinowska@ron.mil.pl; a.skorupska@ron.mil.pl

Dział Oświatowy
tel. 261 57 54 80
e-mail: l.jozefek@ron.mil.pl


Biblioteka - ul. Ogrodowa 1
Biedrusko (adres do korespondencji: 61-716 Poznań 102, skr. poczt. 129)

Dział Specjalistyczny

tel. 261 57 91 54
e-mail: k.giec@ron.mil.pl

Dział Oświatowy

tel. 261 57 91 53
e-mail: a.michalczyk@ron.mil.pl

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych