BIP
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

Działalność informacyjno-bibliograficzna Biblioteki obejmuje:

  • udzielanie informacji katalogowej, bibliograficznej, faktograficznej i skierowującej;
  • prowadzenie kwerend;
  • opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie własnych materiałów informacyjnych w postaci: informatorów o nabytkach, informacji sygnalnych, bibliografii, zestawień tematycznych, informatorów o Bibliotece;
  • upowszechnianie czytelnictwa;
  • szkolenie użytkowników w ramach przysposobienia bibliotecznego.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych