BIP
KATALOGI

Katalogi

Biblioteka prowadzi katalogi komputerowe w systemie SOWA2/MARC 21.

Wejście do katalogów dla użytkowników sieci lokalnej Centrum:

katalog działu specjalistycznego

katalog działu oświatowego

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych