BIP
KATALOGI

 

Biblioteka prowadzi katalogi komputerowe w systemie SOWA2/MARC 21.

.

Wejście do katalogów dla użytkowników sieci lokalnej Centrum:

.

katalog działu specjalistycznego

 

katalog działu oświatowego

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych