BIP
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W związku z zagrożeniem epidemicznym – koronawirusem – Biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych na podstawie decyzji Komendanta CSWLąd będzie zamknięta dla czytelników spoza Centrum od dnia 12 marca  do odwołania.

Prawo do korzystania z Biblioteki mają:

  • kadra oraz słuchacze Centrum i Szkoły Podoficerskiej;
  • pracownicy wojska zatrudnieni w Centrum i Szkole Podoficerskiej;
  • emeryci i renciści wojskowi oraz cywilni – byli pracownicy Centrum i Szkoły Podoficerskiej (za zgodą Komendanta Centrum);
  • pełnoletni członkowie rodzin żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w Centrum i Szkole Podoficerskiej (za zgodą Komendanta Centrum);
  • żołnierze i pracownicy wojska z innych jednostek i instytucji wojskowych (za zgodą Komendanta Centrum).

     Biblioteka udostępnia swoje zbiory także innym bibliotekom (działającym w resortowej i ogólnokrajowej sieci bibliotecznej) w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Placówkom pozaresortowym nie udostępnia się jednak wojskowych wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych.

   

     Ze zbiorów Biblioteki można korzystać w dwóch obiektach koszarowych Centrum.

 

 

GODZINY UDOSTĘPNIANIA

 

BIBLIOTEKA – ul. Wojska Polskiego 86/90

Dział Specjalistyczny

poniedziałek – czwartek 7:30 – 18:00
piątek 7:30 – 15:30

Dział Oświatowy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:30

wtorek 7:30 – 18:00

 

 

BIBLIOTEKA – Biedrusko

Dział Specjalistyczny

poniedziałek, środa, piątek 7:30 – 15:30
wtorek, czwartek 7:30 – 18:00

Dział Oświatowy

poniedziałek, środa, piątek 7:30 – 15:30
wtorek, czwartek 7:30 – 18:00

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych