BIP
CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW

Zasoby Biblioteki CSWLąd obejmują przede wszystkim pozycje z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności, sztuki wojennej taktyki i techniki wojsk lądowych, szkolenia i wychowania wojskowego. Biblioteka gromadzi również (w wyborze) zbiory z zakresu nauk humanistycznych, technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, matematycznych, prawnych, a także literaturę piękną.

    

     W skład zasobów bibliotecznych wchodzą:

  • wydawnictwa zwarte (książki);
  • wydawnictwa ciągłe (gazety i czasopisma);
  • zbiory specjalne (filmy szkoleniowe, normy i dokumenty elektroniczne).

     Ogólny stan zbiorów wynosi ponad 151.000 jedn. ewid.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych