BIP
ZADANIA CSWL

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH  jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Do głównych zadań Centrum należy:

  • Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, zgodnie z zatwierdzonymi programami kształcenia.
  • Szkolenie specjalistyczne podchorążych – kandydatów na oficerów.
  • Kształcenie żołnierzy zawodowych na kursach specjalistycznych, doskonalenia zawodowego, kursach językowych.
  • Kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu szeregowych.
  • Szkolenie rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych