BIP
OFERTY PRACY

 

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH – OFERTY PRACYCENTRUM OBECNIE POSZUKUJE KANDYDATÓW (w korpusie szeregowych) na wakujące stanowiska w następujących specjalnościach wojskowych:

-    38T64 - kierowca kategorii „C”

-    38T65 - kierowca kategorii „C+E”

-    20B72 - kierowca KTO Rosomak
-    20B68 – kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym
-    20B69 – kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego


Kandydaci posiadający powyższe uprawnienia i kwalifikacje winny stawić na kwalifikacje do służby w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje co do zasady odbywają się w pierwszą lub drugą środę miesiąca o godz. 7.45 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 86/90.
Informacje o terminie kwalifikacji można uzyskać u chor. Krzysztofa GEMBALSKIEGO tel. 261575240, email: cswlpoznan.sekcjapersonalna@wp.mil.pl 
Ponadto Centrum prowadzi kwalifikacje na stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów.
Kandydat powinien w dniu kwalifikacji posiadać ze sobą:

1.    Dowód tożsamości.
2.    Prawo jazdy.
3.    Dokumenty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa poświadczające uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje.
4.    Strój sportowy.
5.    Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w teście z wychowania fizycznego.
6.    CV ze zdjęciem.
W ramach kwalifikacji kandydaci poddawani są sprawdzeniu poprzez:

•    wypełnienie ankiety psychologicznej (opcjonalnie rozmowa z psychologiem)
•    zdanie testu z wychowania fizycznego
•    rozmowę kwalifikacyjną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych