BIP
DROGA ROWEROWA

Z powodu prowadzenia prac inwestycyjnych oraz ze względu bezpieczeństwa odcinek „Rowerowego pierścienia dookoła Poznania” przebiegający przez poligon na trasie Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji.

.

Teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Osoby nieprzestrzegające zakazu wstępu na poligon łamią art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2016.207 j.t.), a także inne przepisy, jak np. niedostosowanie się do znaku drogowego B-1, czy wjazd pojazdem silnikowym do lasu, co może skutkować nałożeniem mandatu karnego kredytowanego w kwocie do 500 PLN za każde popełnione wykroczenie.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych