BIP
KONTAKT

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

ul. Wojska Polskiego 86/90
61 – 716 Poznań 102
skr. poczt.
129
tel. 261 575210
fax 261 575066

e-mail: cswlpoznan@ron.mil.pl

 

Komendant

płk dypl. Piotr KRIESE

tel. 261 575210

 

Zastępca Komendanta

ppłk Roman NAROŻNY

tel. 261 575210

 

 

 

Oficer dyżurny

tel. 261 575322
fax 261 575222

 

Oficer prasowy

kpt. Janusz JARMUŻEK
tel. 261 575411
tel. kom. +48 785402919
fax 261 575104

e-mail: cswl.rzecznik@ron.mil.pl

 

Starszy Podoficer Komendy Centrum

st. chor. sztab. Krzysztof ŁUCKIEWICZ

tel. 261 575024

 

Radca Prawny

Jan KUŹMA

tel. 261 575422

 

Wydział Ogólny

ppłk Janusz DUHR

tel. 261 575225

 

Wydział Dydaktyczny

ppłk Andrzej SZYMANOWSKI

tel. 261 575268

 

Batalion Zabezpieczenia Szkolenia

ppłk Jarosław MUSZYŃSKI

tel. 261 579000

 

Sekcja Wychowawcza

mjr Jacek THOMAS

tel. 261 575220

 

 

Sekcja Logistyki

mjr Maciej KONOPA

tel. 261 575080

 

Sekcja Służby Zdrowia

mjr Jerzy PANKOWSKI

tel. 261 575180

 

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego

mjr Tomasz WOŹNIAK

tel. 261 575271

 

Ośrodek Szkolenia Podstawowego

mjr Dariusz WYRZYKOWSKI

tel. 261 575477

 

Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych

kpt. Piotr WÓJCIK

tel. 261 575280

 

Kapelan

ks. mjr. Rafał KAPROŃ
tel. kom.
+48 603 44 61 24

Psycholog

P. Marzena KOŚCIELNIAK

tel. 261575465, 261579186

tel. kom. 785402988

 

Administrator strony

e-mail: wwwadmin@cswl.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych