BIP
AKTUALNOŚCI
Za naszą Wolność i Waszą
07.11.2019
Uroczystości w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z okazji Święta Niepodległości

8 listopada Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych organizuje uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas apelu Komendant Centrum wręczy akty mianowania i odznaczenia, odczytany zostanie Apel Pamięci, Kompania Honorowa odda salwę dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, a po odśpiewaniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” pododdziały przemaszerują w defiladzie. Po zbiórce klub Centrum zaprasza na przedstawienie patriotyczne pt. „Śpiewamy dla Niepodległej” w sali konferencyjnej o godzinie 9.00.
.
***
.
„Jeszcze Polska nie zginęła”. Choć nasza ojczyzna była pod zaborami, w niewoli, wykreślona z mapy to nigdy nie została wymazana z serc Polaków. Począwszy od rozbiorów (1772,1793,1795 r.), wojny w obronie Konstytucji 3 maja, insurekcję kościuszkowską, powstania: listopadowe, krakowskie, wielkopolskie, styczniowe, ruchy przeciwzaborcze, zbrojne czyny Legionów i innych formacji w Wielkiej Wojnie – Polacy zawsze prowadzili krwawe wyzwoleńcze walki, które były świadectwem poczucia własnej godności, patriotyzmu i odrębności narodowej. Wielcy bohaterzy przelewający krew na obcych ziemiach czynem wcielali w życie szczytne hasło „Za naszą Wolność i Waszą”. I stało się! Marzenie o Niepodległej przestało być już tylko pragnieniem. 11 listopada 1918 roku podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. W tym samym czasie wszyscy trzej zaborcy Królestwa Polskiego przegrali wojnę. Dzięki temu, a także dzięki poparciu zwycięskiej Ententy oraz upartej woli i nadziei społeczeństwa polskiego  możliwe stało się odrodzenie państwa polskiego.
.
Czy Ty rozumiesz, mój wnuku, co znaczy
Takie pół wieku mieć sny – takie nocne ?
Czy Ty rozumiesz, ile się rozpaczy
Zebrało w lat mych więziennych pomroce,
I jaki zemsty żar w mej piersi pała
Dziś, kiedy słyszę znów huczące działa !
Leon Rygier
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych