BIP
AKTUALNOŚCI
Ocena sytuacji kadrowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
06.11.2019
6 listopada br., odbyła się „gra kadrowa”

Ocena sytuacji kadrowej organizowana jest corocznie we wszystkich jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Dowódca poznańskiego Centrum płk dypl. Piotr Kriese przeprowadził analizę stanu realizacji zamierzeń oraz sytuacji kadrowej 6 listopada 2019 roku wraz z podwładnymi, którzy odpowiadają za poszczególne komórki organizacyjne. Tematami spotkania między innymi było porównanie stanu ewidencyjnego ze stanem etatowym żołnierzy zawodowych, spójność pomiędzy posiadanymi kwalifikacjami, a opisem stanowisk służbowych czy analiza zasobów pracowników wojska. Omówiono wnioski płynące z zakończonego opiniowania służbowego. Przedstawiono sylwetki żołnierzy wyróżniających się i tych, którzy mają zaległości w wymaganiach do pełnienia służby wojskowej. Proponowano obstawienie stanowisk służbowych oraz wyznaczenie na poszczególne kursy doskonalące. Wszystko w myśl zasady, że miarą potencjału grupy jest siła poszczególnego żołnierza.

Dzisiejsze rozmowy i podjęte decyzje mają bardzo ważny cel i dążą do jak najlepszego wykorzystania potencjału poszczególnych żołnierzy czy pracowników wojska, aby realizacja zadań była na jak najwyższym poziomie z uwzględnieniem osobistych kwalifikacji.
.

„Cztery krótkie słowa, które podsumują to, co wyniosło ludzi sukcesu ponad poziom tłumu to: „a little bit more” (troszeczkę więcej). Zrobili wszystko, czego od nich oczekiwano i troszeczkę więcej”
Lou Vickery
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych