BIP
AKTUALNOŚCI
Wojskowa Straż Pożarna trenuje
03.10.2019
Praktyczny trening prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych to priorytet strażaków poznańskiego Centrum

W dniach  23.09-27.09.2019 roku strażacy WSP przeprowadzili ćwiczenia z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych na terenie PST w Biedrusku. Treścią zajęć było prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej  podczas pożaru budynku o dużej kubaturze.
Miejscem treningu żołnierzy-strażaków była dawna hala remontowa, której układ i rozmieszczenie pomieszczeń pozwoliło na praktyczne przećwiczenie działań w trudnym, zamkniętym obiekcie. Jeden z żołnierzy wspomina: „było to niełatwe zadanie gdyż widoczność w wielu miejscach spadała poniżej metra z powodu silnego zadymienia i musieliśmy poruszać się na czworakach wzdłuż rozwiniętej linii gaśniczej, która była gotowa do natychmiastowego użycia  w celu ugaszenia źródła ognia”. Dzięki takim warunkom treningowym przećwiczono działanie w ograniczonej widoczności oraz podawanie prądów wody w pomieszczeniu. Strażacy przypomnieli sobie również zasady operowania prądami wody podawanymi za pomocą działka wodno-pianowego. Codziennie po zadaniu praktycznym Komendant WSP omawiał przebieg ćwiczenia oraz zwracał uwagę na występujące błędy.

Centrowym strażakom przyświeca motto ,,Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju” dlatego nie oszczędzają się podczas treningu. Ukoronowaniem ćwiczeń zgrywających w zastępach będą październikowe ćwiczenia z Państwowa Strażą Pożarną, które odbędą się w połowie bieżącego miesiąca na terenach wojskowych w Biedrusku.
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych