BIP
AKTUALNOŚCI
Kandydaci na podoficerów programu Legii Akademickiej kończą kształcenie
27.09.2019
27 września 2019 roku przeprowadzony został egzamin II turnusu modułu podoficerskiego studentów Legii Akademickiej

II turnus modułu podoficerskiego edukacji wojskowej studentów programu Legii Akademickiej rozpoczął się w dniu 9 września br. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Szkolenie w module podoficerskim miało na celu przygotowanie studentów do objęcia stanowisk służbowych w korpusie podoficerów rezerwy zaszeregowanych do stopnia etatowego „podoficer młodszy”.
27 września br. odbył się egzamin wieńczący kilku tygodniowe szkolenie. Celem sprawdzianu była ocena stopnia opanowania treści zawartych w programie kształcenia dla studentów Legii Akademickiej, a także ogólna ocena poziomu wyszkolenia. Egzamin przeprowadzono w dwóch etapach, części teoretycznej i praktycznej. Podczas pisania testu żołnierze-studenci odpowiadali miedzy innymi na pytania z regulaminów, metodyki szkolenia wojskowego, taktyki, szkolenia strzeleckiego, zabezpieczenia medycznego działań bojowych etc. Egzamin praktyczny obejmował metodykę prowadzenia zajęć. W tej części żołnierze oceniani byli z przygotowania merytorycznego i metodycznego wylosowanego zagadnienia z regulaminów czy szkolenia bojowego. Żołnierzy czekały zadania związane z przygotowaniem dokumentacji szkoleniowej i przeprowadzeniem szkolenia w roli instruktora.
28 września br. wszyscy żołnierze, którzy pozytywnie zdali egzamin otrzymają akty mianowania na pierwszy stopień podoficera oraz świadectwa ukończenia szkolenia.

.

GALERIA ZDJĘĆ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych