BIP
AKTUALNOŚCI
Święto Wojsk Lądowych
12.09.2019
12 września w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Lądowych

12 września swoje święto obchodzą Wojska Lądowe, stanowiące zasadniczy komponent Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To w ich strukturze wyróżnia się związki taktyczne, oddziały i pododdziały, które zapewniają obronę przed każdą formą zagrożenia militarnego, niepodzielność terytorialną państwa i nienaruszalność granic. To żołnierze Wojsk Lądowych  stanowią ponad połowę wszystkich żołnierzy zawodowych służących w Siłach Zbrojnych.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu podczas uroczystego apelu uczciło Święto Wojsk Lądowych, które dziedziczy bogate tradycje polskiego oręża. Po części wstępnej i podniesieniu flagi Wojsk Lądowych Komendant Centrum płk. dypl. Piotr Kriese przypomniał wydarzenia spod Wiednia, które miały miejsce 12 września 1683 roku. W bitwie potęga imperium osmańskiego została złamana, głównie dzięki śmiałemu planowi polskiego króla Jana III Sobieskiego oraz wojskom polskim, a szczególnie husarii, zaprawionym w walkach z Turkami. Dzięki ofiarności polskiego żołnierza ekspansja wielkiej armii tureckiej na Europę została zahamowana. Podczas swojego przemówienia Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu podziękował żołnierzom Centrum i Szkoły Podoficerskiej, a także pracownikom resortu obrony narodowej za ich pracę i służbę Ojczyźnie. Złożył życzenia swoim podwładnym, a także ich rodzinom. W tym wyjątkowym dniu Komendant CSWLąd wręczył akty mianowania, wyróżnienia i dyplomy dla żołnierzy i pracowników wojska obchodzących jubileusze długoletniej służby i pracy, a także legitymacje i odznaki żołnierzy, którym nadano wojskową odznakę strzelecką. Po odśpiewaniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych