BIP
AKTUALNOŚCI
Uroczyste rozpoczęcie szkolenia Legii Akademickiej
20.08.2019
20 sierpnia 2019 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia i wręczenie broni żołnierzom Legii Akademickiej.

W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych rozpoczął się II turnus szkolenia żołnierzy Legii Akademickiej. Studenci, którzy przeszli szkolenie teoretyczne na uczelniach, pozytywnie zdali egzaminy i złożyli wnioski o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w niedzielę, 18 sierpnia stawili się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.  Wśród ponad 90 ochotników przyjętych do Centrum prawie połowę stanowią kobiety. Ochotnicy przez najbliższe tygodnie pod okiem doświadczonych instruktorów zdobywać będą podstawowe umiejętności z zakresu regulaminów, szkolenia strzeleckiego, taktyki, zasad zachowania się na polu walki, sztuki przetrwania, a także udzielania pierwszej pomocy medycznej.
.
Szkolenie będzie przebiegać w dwóch modułach. Moduł szkolenia podstawowego zakończony zostanie egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej oraz nadaniem studentowi stopnia szeregowego rezerwy. Na tym module ochotnik będzie mógł zakończyć swój udział w programie Legii Akademickiej, ale jeśli zechce będzie miał możliwość przejścia dodatkowego szkolenia w ramach modułu podoficerskiego. Modułu szkolenia podoficerskiego zakończony zostanie egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
.
We wtorek, 20 sierpnia podczas uroczystego apelu delegacja nowo przybyłych żołnierzy Legii Akademickiej otrzymała broń oraz książeczki wojskowe z rąk zastępującego komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych podpułkownika Janusz Duhra.  - Wręczana Wam uroczyście broń to moment który ma symboliczne przesłanie i związany jest z wielką odpowiedzialnością. Broń ma służyć obronie kraju i zapewnieniu jego bezpieczeństwa – podkreślił w słowach skierowanych do żołnierzy którzy podjęli wyzwanie odbycia szkolenia rezerw osobowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP ppłk Janusz Duhr. Przez najbliższe tygodnie żołnierze będą szkoleni tak, aby nauczyć się właściwie posługiwać tym najważniejszy narzędziem w służbie żołnierza, ich obowiązkiem będzie dbałość o broń oraz posługiwanie się nią w sposób właściwy, zgodnie z obowiązującym przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami, które przedstawią im instruktorzy. – Zdecydowaliście się założyć mundur z biało-czerwoną flagą – to zobowiązuje. Zawód żołnierza to powołanie i ciągła gotowość do służby dla dobra Ojczyzny – powiedział ppłk Janusz Duhr, życząc nowo przybyłym  żołnierzom wytrwałości. Już 7 września podczas uroczystej przysięgi wojskowej żołnierze Legii Akademickiej wypowiedzą słowa Roty o wierności służbie Rzeczypospolitej.

Po uroczystym apelu odbyło się szkolenie profilaktyczne dla żołnierzy-ochotników. Podczas spotkania podpułkownik Janusz Duhr przedstawił kadrę kierowniczą, zapoznał nowo przybyłych z bazą szkoleniową oraz historią i tradycjami Centrum. Następnie głos zabrali przedstawiciele Prokuratury Wojskowej, Żandarmerii Wojskowej i komórek organizacyjnych CSWL.
.
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz, Jacek Mizgała
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych