BIP
AKTUALNOŚCI
Ochotnicy Legii Akademickiej zakończyli szkolenie
09.08.2019
9 sierpnia 2019 r. odbyły się egzaminy końcowe dla kandydatów na podoficerów modułu podoficerskiego edukacji wojskowej studentów w ramach programu Legii Akademickiej.

Od 22.07.2019 r.  w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych trwało szkolenie w module podoficerskim żołnierzy-studentów Legii Akademickie. Szkolenie w module podoficerskim miało na celu przygotowanie studentów do objęcia stanowisk służbowych w korpusie podoficerów rezerwy zaszeregowanych do stopnia etatowego „podoficer młodszy”. W piątek, 9 sierpnia 2019 r. przeprowadzono egzamin, którego celem było sprawdzenie stopnia opanowania treści, umiejętności praktycznych i metodycznych określonych w „Programie szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”, oraz ogólna ocena poziomu wyszkolenia.

Egzamin przeprowadzono w dwóch etapach, części teoretycznej i praktycznej. Podczas pisania testu żołnierze-studenci odpowiadali miedzy innymi na pytania z regulaminów, metodyki szkolenia wojskowego, taktyki, szkolenia strzeleckiego, zabezpieczenia medycznego działań bojowych. Egzamin praktyczny obejmował metodykę prowadzenia zajęć. W tej części żołnierze oceniani byli z przygotowania merytorycznego i metodycznego wylosowanego do prowadzenia tematu zagadnienia szkoleniowego z działów: szkolenie strzeleckie, szkolenie taktyczne i regulaminy. Żołnierzy czekały zadania związane z przygotowaniem dokumentacji szkoleniowej i przeprowadzeniem szkolenia na punkcie nauczania w roli instruktora.
.
10 sierpnia 2019 r. wszyscy żołnierze, którzy pozytywnie zdali egzamin otrzymają akty mianowania na pierwszy stopień podoficera oraz świadectwa ukończenia szkolenia, a już 18 sierpnia przybędą nowi ochotnicy, którzy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbędą szkolenie w ramach II turnusu Legii Akademickiej.
.
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz, Jacek Mizgała
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych