BIP
AKTUALNOŚCI
Szkolenie ochotników Legii Akademickiej
07.08.2019
W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych trwa ostatni tydzień szkolenia żołnierzy-studentów Legii Akademickiej.

Ochotnicy Legii Akademickiej kontynuują szkolenie w ramach modułu podoficerskiego. W trakcie szkolenia programowego realizowane są moduły teoretyczno-praktyczne ze szkolenia bojowego, podstaw dowodzenia, oraz metodyki szkolenia wojskowego. 

Wśród wielu zamierzeń szkoleniowych na poligonie w Biedrusku żołnierze Legii Akademickiej realizują zajęcia z taktyki. Jednym z ostatnich tematów jest: "Organizacja i dowodzenie drużyną na zasadzce". Podczas zajęć żołnierze uczą się zasad i sposobów wykonywania zasadzek. Ze względu na to, że zasadzka ma charakter nieregularny, żołnierze mają okazję wykazać się inicjatywą podczas wypracowania decyzji do wykonania zasadzki. Podczas organizacji zasadzki wyznaczeni żołnierze pod nadzorem instruktorów z Cyklu Taktyki stawiają zadania podwładnym. Po postawieniu rozkazu bojowego żołnierze przystępują do praktycznej realizacji zasadzki. Podczas praktycznego działania czujne oczy instruktorów wypatrują w działaniu błędy, które są na bieżąco poprawiane.  Po wycofaniu się pododdziału do rejonu ześrodkowania następuje omówienie i podsumowanie zrealizowanego zadania.
.
Z każdym dniem ochotnicy I turnusu Legii Akademickiej zbliżają się do końca szkolenia, egzaminu i uzyskania stopnia kaprala, by w przyszłości wzmocnić potencjał SZ RP.
 
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych