BIP
AKTUALNOŚCI
Wręczenie broni
03.07.2019
2 lipca na apelu, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, odbyło się uroczyste wręczenie broni żołnierzom Legii Akademickiej oraz służby przygotowawczej - kandydatom na podoficerów.

.
Delegacja nowo przybyłych żołnierzy Legii Akademickiej otrzymała broń z rąk pełniącego obowiązki komendanta Centrum podpułkownika Jarosława Muszyńskiego, natomiast komendant Szkoły Podoficerskiej - st. chor. szt. Paweł Urbański wręczył broń żołnierzom służby przygotowawczej.

.
Komendant CSWL w słowach skierowanych do żołnierzy - którzy podjęli wyzwanie odbycia szkolenia rezerw osobowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP - podkreślił, że zawód żołnierza to powołanie i ciągła gotowość do służby dla dobra naszego kraju. – Wręczenie broni jest nie tylko dopełnieniem umundurowania, ten moment ma symboliczne przesłanie i związany jest z wielką odpowiedzialnością. Wręczana Wam uroczyście broń ma służyć obronie kraju i zapewnieniu jego bezpieczeństwa. Niech służy Wam tylko do utrzymania pokoju. – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i życzył nowo przybyłym żołnierzom wytrwałości.
.
Po uroczystym apelu odbyło się szkolenie profilaktyczne dla żołnierzy-ochotników. Podczas spotkania podpułkownik dyplomowany Jarosław Muszyński przedstawił kadrę kierowniczą, zapoznał nowo przybyłych z bazą szkoleniową oraz historią i tradycjami Centrum. Następnie głos zabrali przedstawiciele Prokuratury Wojskowej, Żandarmerii Wojskowej i komórek organizacyjnych CSWL.
.
Zdjęcia: Mariusz Gutowski
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych