BIP
AKTUALNOŚCI
Wyzwanie Wojskowe
01.07.2019
Wojskowe Wyzwanie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

REGULAMIN ORGANIZACJI KAMPANII „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ” - 27 lipca 2019 r. - CSWL
.

Celem kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zwanej dalej kampanią, jest promocja służby wojskowej i zachęcanie do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze okołowojskowym, skierowanych do osób pełnoletnich zainteresowanych służbą wojskową.
.

Postanowienia szczegółowe:
1.    Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach kampanii może być osoba pełnoletnia, spełniająca warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o przyjęcie do służby wojskowej:
- posiada obywatelstwo polskie;
- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
- nie była karana za przestępstwo umyślne;
- nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji.
2.    Uczestnik musi być osobą o dobrym stanie zdrowia, co potwierdza składając własnoręcznie podpisane oświadczenie. >>> pobierz wzór oświadczenia
3.    Uczestnik musi podpisać oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (dla punktów 2. i 3. opracowano jedno oświadczenie).
4.    Uczestnik może brać udział w zajęciach wyłącznie w stroju odpowiednim do udziału w konkurencjach sprawnościowych, w tym zwłaszcza w obuwiu sportowym.
5.    W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
6.    Zajęcia odbywają się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w sobotę 27. lipca w godzinach 10.00 – 19.00.
7.    Uczestnik musi przybyć do jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
8.    Wyzwanie obejmuje takie formy aktywności jak:
- podstawy musztry wojskowej;
- czytanie mapy;
- udzielanie pomocy przedmedycznej;
- rzut granatem ćwiczebnym – liczy się dystans zespołu;
- zapoznanie się ze stopniami wojskowymi;
- nauka jazdy Rosomakiem przy użyciu trenażera "Jaskier";
- nauka celowania i strzelania przy użyciu urządzenia szkolno-treningowego "Śnieżnik";
- statyczny pokaz sprzętu;
- WF (BTS, 10x10, bieg po kopercie, podciąganie na drążku, skłony tułowia)
- wybrane zagadnienia BLOS (Broń, Lufa, Otoczenie, Spust).
9.      Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem od NNW; jego koszt pokrywa organizator.
10.    Każdy uczestnik otrzymuje dwa posiłki.
11.    W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
12.    Liczba uczestników nie może być większa niż 100, a mniejsza niż 20 osób.
13.    Jeśli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje więcej niż 100 osób, wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń.
14.    Jeżeli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje mniej niż 20 osób jednostka ma prawo odstąpić od zorganizowania zajęć. W takim przypadku może zostać wskazany inny alternatywny termin, nie później jednak niż 31 sierpnia br.
15.    Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach musi przesłać swoje zgłoszenie na adres mailowy koordynatora cswlpoznan@ron.mil.pl nie później niż 26.07.2019.

16.    Szczegółowe dane kontaktowe koordynatora kampanii w CSWL znajdują się poniżej:
.
    cswlpoznan@ron.mil.pl      tel. 261 575 037

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych