BIP
AKTUALNOŚCI
Podróż historyczno-wojskowa
27.06.2019
W dniach 17-20 czerwca br., podoficerowie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych uczestniczyli w podróży historyczno-wojskowej szlakiem miejsc historii i martyrologii Narodu Polskiego na terenach Małopolski.

Pierwszym punktem na drodze podróży była Kopalnia Soli w Wieliczce, jeden z najbardziej znanych obiektów turystycznych w świecie, przyciągający miliony turystów. Kopalnia Soli stanowi labirynt podziemnych chodników o długości 300 km, będących pozostałością po 700-letniej eksploatacji na tym obszarze. Jako niezwykle cenny zabytek kultury materialnej została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Unesco, jako jeden z pierwszych obiektów. Podoficerowie zwiedzili podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą, byli 140 m pod ziemią w tunelach wydrążonych ciężko pracą górników.

Następnie żołnierze udali się do Krakowa. Zamek Królewski na Wawelu wraz ze wzgórzem wawelskim to jedno z najbardziej znaczących historycznie i kulturalnie miejsc w Polsce, będący przez wieki siedzibą królów polskich i symbolem państwowości. Dalszym etapem zwiedzania był szlak europejskiej tożsamości Krakowa tzw. podziemne miasto. Efekty badań archeologicznych prezentowane są na podziemnej wystawie, której celem jest między innymi ukazanie ścisłych związków łączących średniowieczny Kraków z innymi ośrodkami europejskimi. Podoficerowie Centrum poznawali także najważniejsze zabytki znajdujące się na Rynku Głównym: kościół Mariacki, Sukiennice i wieża ratuszowa, oraz pozostałości murów obronnych – Brama Floriańska i Barbakan.

Kolejny dzień podróży to były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, który stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r., na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy. Podoficerowie pełni zadumy i refleksji zobaczyli miejsce deportowania przez niemieckich nazistów co najmniej 1,3 mln osób ponad 20 narodowości, spośród których śmierć poniosło co najmniej 1,1 mln: 900 tys. Żydów zamordowanych w komorach gazowych natychmiast po przybyciu do obozu. Z 400 tys. zarejestrowanych w obozie więźniów śmierć poniosła połowa – 200 tys. osób: prawie 100 tys. Żydów, 70 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 14 tys. sowieckich jeńców wojennych i ponad 10 tys. więźniów innych narodowości. Na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau żołnierze zapoznali się z historią funkcjonowania obozu i uzyskali dostęp do relacji i wspomnień świadków, oraz na własne oczy zobaczyli świadectwa Zagłady: ruiny komór gazowych, krematoriów i inne pozostałości obozowe. Auschwitz dziś jest fundamentalnym Miejscem Pamięci całej Europy.

Ostatnim punktem podróży było zwiedzanie Kazimierza, przez wiele wieków miejsce współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Wśród wielu zabytków żołnierze zobaczyli m.in. kościół Paulinów na Skałce – sanktuarium św. Stanisława, będącego patronem Polski i Panteon Narodowy, jak również ratusz na Placu Wolnica i cały zespół zabytków architektury przemysłowej przy ulicy św. Wawrzyńca, zwany kwartałem św. Wawrzyńca, cmentarz Remuh – jeden z najstarszych w Europie i w Polsce cmentarzy żydowskich, na którym grzebano Żydów od połowy XVI do połowy XIX wieku.
.
Zdjęcia: st. chor. szt. Michał Nodżak
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych