BIP
AKTUALNOŚCI
Patrol Rozminowania na szkoleniu kwartalnym
19.06.2019
W dniach 17-18.06.2019 roku, cały skład patrolu rozminowania oraz grupy pirotechnicznej wziął udział w szkoleniu kwartalnym.

Szkolenie kwartalne odbywało się w dwóch etapach.

Pierwszy dzień to szkolenie teoretyczne w sali wykładowej, na którym były poruszane zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas akcji interwencyjnego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Dzień szkoleniowy zakończył się testem z wiedzy saperskiej, który wszyscy pozytywnie zaliczyli i mogli przystąpić do zajęć praktycznych.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się bardzo wcześnie ze względu na potrzebę przegrupowania się w rejon wzgórza BEMA Pasa Ćwiczeń Taktycznych oraz pobrania środków minersko zaporowych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej szkolenia kwartalnego. Po omówieniu przepisów bezpieczeństwa podczas prac minerskich, upewnieniu się kierownika zajęć, że wszystko jest jasne i zrozumiałe, można było przystąpić do pierwszego zagadnienia. Żołnierze rozpoczęli od wykonania zapalnika lontowego i wysadzenia ładunku materiału wybuchowego, następnie przeszli do wykonywania sieci z lontu detonującego, elektrycznych i systemu detonacji ciągłej w różnych układach, a skończyli intensywne szkolenie na zrobieniu okopu na bojowy wóz piechoty w układzie letnim sposobem wybuchowym.

Następne szkolenie kwartalne już we wrześniu!
.
Zdjęcia: mł. chor. Krzysztof Baranowski, plut. Piotr Bartkowiak
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych