BIP
AKTUALNOŚCI
Szkolenie obronne z udziałem Patrolu Rozminowania
18.06.2019
13 czerwca 2019 r., na zaproszenie dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Patrol Rozminowania CSWL wziął udział w szkoleniu obronnym kierowniczej kadry Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

Szkolenie obronne miało na celu poszerzyć wiedzę o zasadach współpracy komponentu pozamilitarnego (lokalnego samorządu) z komponentem militarnym.

W czasie wystąpienia zapoznano dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się infrastrukturą miasta (między innymi: drogami, zaopatrzeniem w wodę, transportem miejskim, planowaniem przestrzennym), a także bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście (Straż Miejska, Policja, Państwowa Straż Pożarna) z zadaniami oraz wyposażeniem Patrolu Rozminowania.
.
Zdjęcia: Robert Pękala
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych