BIP
AKTUALNOŚCI
Święto Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia
10.06.2019
Batalion zabezpieczenia szkolenia Decyzją nr 290 Ministra Obrony Narodowej od 2014 roku dziedziczy tradycje 3. batalionu czołgów, 1. batalionu czołg. i sam. panc. oraz 1. batalionu panc., stacjonujących w Biedrusku w okresie XX-lecia międzywojennego.

7 czerwca 2019 r. uroczystym apelem pododdziałów batalionu rozpoczęto obchody V rocznicy przyjęcia dziedzictwa tradycji przez batalion zabezpieczenia szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.


Podczas przemówienia dowódca batalionu podkreślał, że apel z okazji X rocznicy powstania batalionu oraz V rocznicy przejęcia dziedzictwa tradycji przez pododdział jest wydarzeniem bardzo istotnym z punktu widzenia własnej tożsamości i fundamentu funkcjonowania pododdziału osadzonego w tradycji i historii. – Dziedziczenie i kultywowanie tradycji kształtuje obywatelskie postawy i ducha bojowego żołnierzy, pogłębia procesy integracyjne i zwartość pododdziału, pobudza do wzmożonego wysiłku szkoleniowego oraz umacniania więzi wojska ze społeczeństwem – zaznaczył ppłk Rafał Matera.


Pełniący obowiązki komendanta Centrum ppłk Jarosław Muszyński w swoim wystąpieniu podkreślał wysoki poziom wyszkolenia żołnierzy batalionu, którzy realizują zabezpieczenie procesu szkolenia w CSWL. – Zabezpieczając szkolenie w Centrum, nie zapominacie także o własnym wyszkoleniu. W szyku batalionu są znakomici strzelcy, pływacy, maratończycy. Żołnierze batalionu często uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, piknikach i imprezach okolicznościowych w garnizonie, na festynach i spotkaniach z młodzieżą szkolną – zaznaczył ppłk Muszyński. – Dziękuję za Wasz profesjonalizm – pokreślił.


Święto batalionu to znakomita okazja do docenienia zasług i poświęceń tych, którzy swoją postawą i pełnym zaangażowaniem przyczynili się do kreowania właściwych postaw żołnierskich budując jednocześnie dobre imię batalionu. Za wzorową realizację zadań służbowych oraz osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu w 2018 roku dowódca batalionu zabezpieczenia szkolenia wyróżnił dyplomem uznania 26 kompanię zabezpieczenia szkolenia dowodzoną przez st. chor. sztab. Andrzeja Błaszkowskiego. Podczas apelu pełniący obowiązki komendanta CSWL podpułkownik Jarosław Muszyński wraz z dowódcą batalionu podpułkownikiem Rafałem Materą wręczyli także wyróżnienia najlepszym żołnierzom batalionu, za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. – Przekazując wyrazy wdzięczności, życzę Wam żołnierskiego szczęścia i spokoju w rodzinach. Niech służba wojskowa przyniesie zawodową satysfakcję i poczucie, ze Wasz trud jest godzien najwyższego uznania. Pamiętajcie, że dobrze jest być dumnym z Ojczyzny, lecz najlepiej gdy Ojczyzna jest dumna z nas – podkreślał ppłk Matera.


Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej kompanii honorowej pod dowództwem por. Łukasza Orzechowskiego oraz występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Licznie zgromadzona młodzież szkolna mogła natomiast zapoznać się z stałą ekspozycją sprzętu wojskowego na co dzień wykorzystywanego do szkolenia przez żołnierzy batalionu.


Kontynuacją obchodów święta były zawody wędkarskie o puchar dowódcy batalionu,  które odbyły się w sobotę, 8 czerwca na jeziorze Glinowieckim. W zawodach udział wzięli żołnierze batalionu zabezpieczenia szkolenia oraz wędkarze z koła „Delfin”. I miejsce zdobył st. szer. Marek Grzywnowicz.

 
Zdjęcia: Jacek Mizgała, kpr. Marcin Makowski
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych